DET MUSISKE HUS - Regionalt Spillested

kunstf-2Det Musiske Hus (DMH) er kulturhus og spillested for hele Vendsyssel. DMH blev fra 2011 selvejende i en fusion med Arena Nord – under fælles ledelse og bestyrelse. Som regionalt spillested tager vi ansvar for at præsentere koncerter med høj kunstnerisk kvalitet indenfor den rytmiske genre – og vi tager ansvar for udvikling af vækstlagene indenfor musik. Det Musiske Hus har været udpeget Regionalt Spillested siden 2009 – og er igen udpeget for perioden 2017-2020.

Læs mere om Regionale Spillesteder og deres opgaver her: KULTURMINISTERIET

Koncerter

Du kan opleve ca. 70 koncerter hvert år. Alt fra de helt små intime oplevelser til store internationale navne. Vi sætter koncerterne op på tre venues: Maskinhallen, Det Musiske Hus og Arena Nord. Hvert venue har sine særlige kvaliteter: Maskinhallen med de rå vægge – DMH med 900 ståpladser eller 400 røde sæder – og Arena Nord, hvor vi lægger de helt store koncerter med festivalstemning og ekstra service.

Udvikling af den lokale musik og vækstlagene

Du kan tage del i udviklingen af musikken i vores lokalområde. Med baggrund i en fortsat professionel, genrebred rytmisk koncertvirksomhed, ønsker spillestedet at designe og præsentere talentprogrammer, for på langt sigt at fastholde og øge interessen for rytmisk musik i vores område – og for at skabe indgangen til en professionel karriere for en ung artist eller arrangør. Udvikling af talentprogrammer, coachingforløb og læringskoncepter skal være et af spillestedets væsentligste aktivitetsområder.

Spillestedet har i seneste periode igangsat og gennemført følgende udviklingsaktiviteter, der vil fortsætte, udbygges og suppleres ind i næste periode 2017-2020:

Lydkanten Songwriter

Talentforløb for unge, nordjyske sangskrivere. Lydkanten er spillestedets flagskib ift. talentudvikling. Det er et stort og ressourcekrævende forløb, der udover at invitere de lokale sangskrivere indenfor i maskinrummet sammen med professionelle sangskrivere også har som mål at inkludere semiprofessionelle arrangører og producenter i udviklingen og driften af forløbet. Visionen for Lydkanten er, at skabe en permanent, nordjysk platform med fokus på original sangskrivning.
”Lydkanten 1” blev afholdt efterår 2015. Her gennemførte 8 unge sangskrivere forløbet – de har alle fortsat deres arbejde med musik og sangskrivning efter forløbet. Af deres efterfølgende aktiviteter kan nævnes: Indspilning, udgivelser, bigband arrangementer af deres kompositioner, koncerter og TV optræden.
Lydkanten: Til forløbet udvælges der 8-10 talenter. Under forløbet møder talenterne etablerede sangskrivere, fra hvem de lærer om skriveprocessen, skriver sange og afslutter med fire koncerter med eget sangmateriale – sammen med deres undervisere.
Koncerterne er en del af spillestedets koncertprogram – og koncerterne afholdes på utraditionelle steder rundet om i Vendsyssel – steder, der arkitektonisk er særegne og interessante – og steder, der er med til at sætte musikalsk lys rundt i hele vores lokalområde
”Lydkanten 2” gennemføres forår 2016. Forløbet gennemføres i sammen med Kulturalliancen – et samarbejde mellem Hjørring- og Frederikshavn Kommune.

Lydkanten Production / Kulturpilot

Talent- og managementforløb for unge, nordjyske arrangører.
Parallelt med songwriterforløbet gennemfører vi et produktionsforløb, hvor arrangørtalenter fra hele Nordjylland får mulighed for at deltage. Under forløbet møder de repræsentanter fra musikbranchen, festivalmiljøet og fra vores eget spillested. De vil blandt andet blive undervist i planlægning, økonomi, PR, afvikling og sikkerhed – og de vil få ansvar for at planlægge og gennemføre de fire Lydkanten-koncerter, hvor talenter og coaches skal spille.
Formålet med Lydkanten Production er at skabe en lokal interesse for selv at være aktiv og producerende indenfor musik. Som spillested repræsenterer vi masser af kompetencer, som vi ønsker skal i spil lokalt – dette forløb håber vi kan udvikles til et permanent arrangørforløb, der på sigt vil skabe flere musikarrangementer og mere publikum i vores del af Danmark.
Der er plads til 10-15 unge på forløbet.

”De fem nye”

Genrebredt koncertkoncept, kurateret og afviklet i samarbejde med lokale unge. ”De fem nye” fungerer som spillestedets testcenter for arrangørtalenter og afviklere. Samtidig er koncerterne med til at løfte niveauet og antallet af små og smalle koncerter – specielt rettet mod unge. Koncerterne kører på tredie sæson – og det er med stigende kvalitet og deltagelse fra lokale unge. I tredie sæson er konceptet nu så langt, at budget, kontraktarbejde og fordeling af vagtplaner ligger hos de unge arrangører. Det regionale spillested/Det Musiske Hus er garant for kvalitet og afvikling ift. kunstnere – men det er de unge, der er i front – både afviklingsmæssigt og på PR siden.

”Album”

Koncertformat, hvor et kendt musikalbum opføres af lokale/regionale professionelle musikere. For at hylde de musikere, der bor her og som prøver at leve af musikken, har spillestedet involveret en række lokale/regionale musikere i et nyt koncertformat, der skal fortolke et kendt værk fra rock/pophistorien. “Album” har også til formål at præsentere musikken for publikum i en ny ramme: At lytte til en kunstners oprindelige valg af musiknumre og rækkefølge. “Album” drives af de involverede musikere, og støttes af Det Musiske Hus, eksterne fondsmidler samt koncertindtægter.

“Frederikshavn Bluesfestival”

Blues fra hele verden. Spillestedet er fra 2012 blevet vært og medarrangør af Frederikshavn Bluesfestival. Det er en festival, der har præsenteret navne som Peter Green, Gary Moore, Johnny Winter, Walter Trout, Imelda May, Ruthie Foster, Kenny Wayne, Shepherd, Diunna Greenleaf, Thorbjørn Risager, Mike Andersen. En festival, der trækker publikum fra hele skandinavien, og som giver spillestedet og Nordjylland omtale nationalt og internationalt.

“Hammer Smashed Face”

Brugerdrevet metalfestival. Som et direkte resultat af spillestedet kommunikationsstrategi, har to lokale arrangører henvendt sig ift. at ville skabe en festival for metalrock i Nordjylland. Der afholdes en pilotfestival marts 2016 – der forhåbentlig kommer til at danne grundlag for et permanent festivalkoncept. Finansiering af festivalen er delt mellem Det Musiske Hus og arrangørernes egenfinansiering via puljer og fonde.

 

Vi skal som spillested ikke bare være her – vi skal være aktivt opsøgende og fungere som profesionelle og interesserede partnere.

 

DMH udvikler og gennemfører:

Nationale partnere
Aktiv deltagelse gennem møder og arbejdsgrupper i Dansk Live: Netværk og musikpolitisk organ for spillesteder og festivaler i Danmark og DKK, Danske Koncert og Kulturhuse. Desuden kontakt til- og videndeling med diverse nationale organisationer og videnscentre. Fx KODA, DMF, PROMUS og ROSA.

Regionalt: Fem Scene Samarbejde
Et allerede etableret nært og åbent samarbejde mellem fem nordjyske scener, fordelt på fem forskellige kommuner i Nordjylland (tidl. omtalt under projektet “Efterklang”). Det er et erfaringsnetværk, hvor vi deler viden og udfordringer og inspirerer hinanden. Det er et samarbejdsforum, hvor vi i fællesskab kan udvikle projekter. Det er et bookingforum, hvor vi på sigt kan være fælles om at præsentere musikprogrammer. netværket er åbent for andre spillesteder i Nordjylland.

Regionalt: Festivalersamarbejde
Udviklet relationer og samarbejdsmuligheder med lokalsamfundets etablerede festivaler. Fx. Tversted Jazzy Days, Skagen Festival, Sæby Jazzfestival, Under Trappen, etc. Samt bistå nye festivalarrangører med viden og kompetence ift. opbygning, økonomi og afvikling.

Lokalt: Musikaktører
Udviklet relationer og samarbejdsmuligheder med lokalsamfundets spillesteder og musikarrangører. Fx Freddy’s, Jazzforeningen Malurt, Lønstrup Biocafé, Skolegade 4 Hjørring, Sømandskirken Hirtshals, Kappelborg, BASaren Brønderslev, PixlArt Østervraa. En række arrangementer med nogle af disse lokale aktører er allerede afviklet og andre er under udarbejdelse.

Lokalt: Øvemiljøer
Udviklet relationer og samarbejdsmuligheder med de lokale musik- og øvemiljøer. Fx Maigaarden, Sæby Bigband og musikskolerne.

 

Samtidig gør vi det her:

BESLUTTEDE UDVIKLINGSAKTIVITETER 2017-2020

Squeezebox / International Accordion Festival.

Udvikling af en ny international, genrebred musikfestival med harmonikaen i centrum. I Danmark og Norden har vi en lang tradition for harmonikamusik – men som genre er den udfordret og stigmatiseret. Ved at skabe en festival med harmonika/accordion som det gennemgående instrument, håber vi at kunne vise den frem i alle mulige musikalske genrer – og samtidig servicere et stort og trofast publikum fra hele skandinavien – samt skabe et nyt publikum. Der arbejdes med etablering af en forening under festivalen samt en professionel organisatorisk ramme i samarbejde med ledende, nordiske organisationer og musikmiljøer. Festivalen er som koncept helt nyt i Danmark – og det forventes, at ideen offentliggøres ultimo 2016 med koncerter og invitation af interessenter og samarbejdspartnere fra hele norden. Det forventes, at første festival afvikles i sensommeren 2017.

Maskinhallen / Brugerdrevet spillested.

Publikumsudviklingen opstår ikke (alene) gennem de institutionelle rammer – men vokser også ud af de brugerinvolverende og brugerdrevne aktiviteter. Spillestedet ønsker at udvikle en ekstern scene, der er brugerdrevet. Brugerne skal eksempelvis selv stå for: Programlægning, booking, PR, vagtplaner, afvikling og publikumshåndtering. Det skal foregå i rammer udenfor Det Musiske Hus, der appellerer til et yngre publikum og som gerne må indeholde andre kulturelle aktiviteter, der henvender sig til en skabende brugergruppe. Det Musiske Hus sørger for at sikre sammenhæng til visionen for det regionale spillested.

Regionalt spillestedssamarbejde / Musik ud i landsdelen/regionen

De tre nordjyske, regionale spillesteder: Det Musiske Hus, Spillestedet Thy og Studenterhuset Aalborg vil i perioden arbejde på at bringe musik ud af spillestederne, og ud i landsdelen. Fokus vil være at præsentere musik hvor der typisk ikke er tradition for at afholde koncerter. Alt fra herregårde, fabriksbygninger til forsamlingshuse i mindre byer, i shelters eller andre steder hvor der typisk ikke vil være en tradition for koncerter vil komme i betragtning. Der vil være fokus på at etablere samarbejder med eksisterende arrangører, men også at lave koncerter i samarbejde med mindre lokalsamfund. Og der kan blive tale om små turneer som understøtter allerede planlagte projekter eller tale om enkelt koncerter.

 

Vision for Det Musiske Hus

Det Musiske Hus (DMH) skal være et synligt og inkluderende spillested, der orienterer sig mod musikaktørerne, musik- og øvemiljøerne og de professionelle musikere i vores landsdel.
DMH skal være et spillested, der samarbejder med- og understøtter de aktører på musikområdet i regionen, der selv ønsker at skabe nye rammer for musikken, talentet og publikum.
DMH skal forblive – og øge sin rolle som – Vendsyssels vigtigste koncertsted, der præsenterer rytmisk musik gennem et genrebredt program med nye- og etablerede kunstnere fra ind- og udland – overfor eksisterende og nye publikumstyper.

 

Spillestedets formål

Det Musiske Hus skal være et synligt, åbent og genrebredt, rytmisk spillested, som gennem samarbejde og talentprogrammer udvikler den regionale, rytmiske musik og musikmiljøer.

Aktuelle politiske målsætninger

Som regionalt spillested i perioden 2017-2020 vil Det Musiske Hus være omfattet af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks mål og visioner for de regionale spillesteder i hele landet:

Mål

Målet med de regionale spillesteder er at formidle, præsentere, profilere og udvikle det rytmiske musikliv lokalt, regionalt, nationalt og internationalt.

Visioner

De regionale spillesteder fremstår og virker som dynamiske og kompetente kraftcentre, der med udgangspunkt i mangfoldighed og fornyelse formidler, præsenterer, profilerer og udvikler rytmisk musik af høj kunstnerisk kvalitet.
De regionale spillesteder er forskelligartede og arbejder hver især målrettet på at udvikle og præcisere en unik og ambitiøs profil, der udfordrer kunstnere og publikum, og som sætter musikken og den musikalske oplevelse i centrum. Det enkelte regionale spillested definerer selv sin profil, samt hvordan spillestedet har til hensigt at realisere de overordnede mål og visioner for regionale spillesteder 2017-2020.

Det Musiske Hus vil desuden være omfattet af målsætninger, fastsat af Frederikshavn Kommune:

Følgende målsætninger for det regionale spillested / Det Musiske Hus, er hentet fra Rammeaftale og Samarbejdsaftale (Sags ID EMN-2015-00716) mellem Hjørring og Frederikshavn Kommuner, der beskriver det fælles samarbejde: Kulturalliancen, der er et tværkommunalt kultursamarbejde, der har til hensigt at styrke kulturlivet og den regionale sammenhængskraft.
Om musikområdet, skrives der i samarbejdsaftalen:
Frederikshavn og Hjørring Kommunes overordnede mål med samarbejdssaftalen er:
* at støtte det lokale koncertudbud, primært fra den danske musikscene
* udvikle viden og rammer indenfor vækstlag, upcoming bands, øvefaciliteter, netværk og events
* at fastholde og udvikle områdets talentarbejde og tiltrækningskraft
* at placere området som et fyrtårn i regionen og bidrage til publikumsudvikling på koncertområdet

Aktuelle muligheder og udfordringer

Det Musiske Hus ønsker i den kommende bevillingsperiode at skærpe sin profil som Vendsyssels og Nordjyllands talentudviklingsplatform indenfor rytmisk musik.
Det vil vi sikre gennem følgende strategiske fokusområder:

Som producerende spillested, ønsker Det Musiske Hus at fokusere på at udvikle talentprogrammer for musikere og arrangører. Fødekæden for den professionelle musiker og arrangør starter her: I folkeskolen, på Musikskolen, i øvelokalet – og på det lokale spillested. At designe og præsentere talentprogrammer ser vi som helt afgørende for på langt sigt at fastholde og øge interessen for rytmisk musik i vores område – og for at skabe indgangen til en professionel karriere for en ung artist eller arrangør. Udvikling af talentprogrammer, coachingforløb og læringskoncepter skal være et af spillestedets væsentligste aktivitetsområder.

Som samarbejdende spillested, har Det Musiske Hus indenfor de seneste år taget initiativ til en række forløb med andre spillesteder, musikaktører og musikere fra hele Nordjylland. De kompetencer, vi som spillested har, vil vi have ud at arbejde andre steder – ligesom de scener, vi råder over, skal gøre endnu mere tilgængelige for eksterne aktører. Over de næste fire år ønsker spillestedet, så at sige, endnu mere at “åbne sig mod lokalsamfundet” – en kommunikationsstrategi er allerede igangsat, der opfordrer eksterne aktører til at tænke med-, foreslå- og afvikle egne ideer med udgangspunkt i den rytmiske musik – i samarbejde med det regionale spillested.

Som udviklende spillested har Det Musiske Hus gennem alle årene haft tæt tilknytning til Eventteknikeruddannelsen EUC Nord, Frederikshavn (eneste eventteknikeruddannelse udenfor København), der uddanner lys- og lydteknikere til koncerthusene i Danmark (og udlandet). Med Det Musiske Hus’ status som regionalt spillested er kontaktfladen til uddannelsen øget. Det har blandt andet medført udviklingssamarbejde om koncertformater, praktikforløb, uddannelsesaftaler og branchemøder for aktører og spillesteder. Der er enighed om, at samarbejdet udvikler både spillested og eventteknikeruddannelse – og samarbejdet er i vækstlagene med til at professionalisere koncertafvikling for lokale arrangør- og musiktalenter. Samarbejdet er også med til at profilere spillestedet, da eleverne anvender spillestedets scener og huse til undervisning og til de afsluttende eksamensopgaver, hvor spillestedsledere (elevernes arbejdsgivere) fra Danmark og Norden deltager under eksaminationer. Samarbejdet med de lokale uddannelser skal over de næste fire år understøtte spillestedets synlighed, talentarbejde, publikumsudvikling og koncertafvikling.

I korte træk ser vi følgende muligheder og potentialer for Det Musiske Hus som regionalt spillested:
1: TALENTER: Udvikling af talenter på scenen, med fokus på sangskrivning, sceneoptræden, ledelse og karriere. Der er fokus på at afprøve og forme talentet – ligesom økonomi og planlægning indgår som væsentlige begreber.
2: KONCERTFORMAT: Udvikling af nye koncertformater med fokus på involvering af lokale arrangører, lokale musikere, supplerende kunstarter og relevante uddannelsesinstitutioner. Her skaber vi benspænd for musikken og udvider oplevelsesrummet for publikum: På egne scener og på scener rundt om i regionen.
3: PROGRAM: Præsentation af genrebredt musikprogram, udvikling af en brugerdreven musikscene og skabelse af en inkluderende og eksperimenterende læringsplatform for lokale musikarrangører.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Det Musiske Hus er Vendsyssels største venue for rytmisk musik. Som spillested når vi ud til omkring 200.000 mennesker i vores lokalområde: Frederikshavn, Sæby, Skagen, Hirtshals, Hjørring, Dronninglund, Brønderslev – for at nævne de største byer. Gennem de seneste to perioder har spillestedet via udvidet markedsføring og koncertoplevelser fået en plads på Nordjydernes liste over foretrukne koncertsteder. 42% af vores billetkøbere er bosiddende udenfor Frederikshavn Kommune.

Nordjylland har brug for et professionelt spillested, som er nytænkende og som kan præsentere et bredt, genremæssigt program – samt sikre udvikling i vækstlaget. Et spillested, der formår og forpligter sig til at tænke bredt og nå publikummer i flere kommuner og byer i nærområdet. Og et spillested, der kan tilbyde forskellige scener med plads til alt fra den lille intime koncert – til de store, internationale navne.

Spillestedet råder over tre venues, der hver især tilbyder artisten og gæsten koncertoplevelser, tilpasset genrer, publikumsantal, oplevelse, service og økonomi. Det giver en god dynamik i forhold til konceptudvikling, publikumsoplevelser, booking af artister og afvikling af koncerter. Fra den lille koncert i rå omgivelser i Maskinhallen – over Det Musiske Hus’ roste, akustiske sal – til den helt store arenaoplevelse med 4.000 koncertgæster i Arena Nord.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Regnskab_2012 - Regnskab 2012, regionalt spillested

Regnskab 2013 – Regnskab – Regionalt Spillested 2013

Koncert - Koncertliste – Regionalt Spillested 2014

Regnskab 2014

Koncertliste 2014

Regnskab 2015

Koncertliste 2015

Det Musiske Hus Rammeaftale 2017-2020

Det Musiske Hus Strategi 2017-2020

 

 

Kontakt os: Har du spørgsmål til arrangementer, så kontakt administration/billetsalg i Det Musiske Hus. Åbningstider: tirsdag til fredag 11-15, torsdag 11-17.30. Telefon 9620 1050.