Skip links

DET MUSISKE HUS – Regionalt Spillested

Det Musiske Hus (DMH) er kulturhus og spillested for hele Vendsyssel. DMH blev fra 2011 selvejende i en fusion med Arena Nord – under fælles ledelse og bestyrelse. Spillestedet har også nedsat et Kunstnerisk Råd, der bistår spillestedet med viden, netværk og udvikling af program, talentaktiviteter og udviklingsprojekter.

Som regionalt spillested tager vi ansvar for at præsentere koncerter med høj kunstnerisk kvalitet indenfor den rytmiske genre – og vi tager ansvar for udvikling af vækstlagene indenfor musik. Det Musiske Hus har været udpeget Regionalt Spillested siden 2009 – og er igen udpeget for perioden 2017-2020.

Læs mere om Regionale Spillesteder og deres opgaver her: KULTURMINISTERIET

Udvikling af den lokale musik og vækstlagene

Du kan tage del i udviklingen af musikken i vores lokalområde. Med baggrund i en fortsat professionel, genrebred rytmisk koncertvirksomhed, ønsker spillestedet at designe og præsentere talentprogrammer, for på langt sigt at fastholde og øge interessen for rytmisk musik i vores område – og for at skabe indgangen til en professionel karriere for en ung artist eller arrangør. Udvikling af talentprogrammer, coaching-forløb og læringskoncepter skal være et af spillestedets væsentligste aktivitetsområder.

Seneste aktiviteter:

Festival: Ny Nordisk Musik

Spillestedet samarbejder med Vesthimmerland, musikere, Livø, Vitskøl Kloster og Tempi om etablering af en helt ny festival for nordisk folkemusik – der afholdes første gang 2.-4. juli 2021 på Livø og Vitskøl Kloster. Et arbejde, der også kommer til at smitte af på Maskinhallen, der fra 2021 får et mere fokuseret folk/roots program.

LiveMusik i folkeskolen

Læs mere om spillestedets næste store projekt, hvor et samarbejde med  skoleforvaltning og Musikskole skal sætte nyt fokus på musikundervisningen og elevernes møde med livemusik: Live Musik i Folkeskolen

Psykiatrien Rocker  

Vi skaber koncertoplevelser, hvor der er fokus på tryghed, fællesskab og rummelighed. Musik er for alle – og livemusik er for alle. Men det kan være svært at deltage i en koncert, hvis man som psykisk sårbar er usikker på , hvad der møder en – og hvem der ellers kommer. Derfor arrangerer vi koncerter, hvor invitationer kommer direkte ud til bosteder og institutioner for psykisk sårbare i Frederikshavn Kommune. “Psykiatrien Rocker” arrangeres i samarbejde med Erik Holm og SINDungdom. 

MØRKE tour

Hvert forår tager vi på tur med unge, nordjyske bands. I år hed turen MØRKE: Det mørke Vendsyssel, egnsfortællinger og toner. Turen planlægges og afvikles i samarbejde med eventteknikeruddannelsen og produceres i samarbejde med de deltagende bands. Eleverne på afgangsholdet på eventteknikeruddanlsen har ansvar for teknik/produktion og søger for lyd, lys og visuals på fire steder rundt om i lokalområdet: Hirtshals, Ålbæk, Lendum og Poulstrup.

 

Maskinhallen

Maskinhallen bliver i 2021 omdannet til en ny type spillested, med særlig fokus på folk/roots musik. Vores erfaringer og samarbejder over de seneste 6 år, har afstedkommet masser af afviklinger med den type musik – og både publikum og musikere har taget godt imod Maskinhallen – det vil vi de næste 4 år forsøge at styrke og samtidig invitere publikum og hele Vendsyssel ind i Maskinhallen gennem madarrangementer, debatter, foreningssamarbejder og lignende brugergenererede aktiviteter.

Maskinhallen blev bygget i 1899, og er med sin historie en spændende ramme for livemusik og foreningsliv midt i byen. I Maskinsalen er loft og kraner bevaret – og de er med ny lyssætning blevet til en flot kulisse, når der afvikles arrangementer. Maskinhallen er borgernes hus – derfor står det klar til dem, der selv ønsker at skabe aktiviteter i samarbejde med det regionale spillested.

Spillestedet har igangsat og gennemført
følgende udviklingsaktiviteter, der vil fortsætte og
blive
suppleret løbende:

Talentplatform og karriereplan

Spillestedets platform for unge artister og sangskrivere. Her arbejder vi med originalmusik, coaching og fokus på den enkelte artist – og fællesskabet. Lydkanten er også koncerter, supportjobs, branchekendskab, jura og publishing.

Lydkanten

Talentforløb for unge, nordjyske solister, bands, sangskrivere og komponister. Lydkanten er spillestedets vigtigste talentplatform. Det er et stort og ressourcekrævende forløb, der udover at invitere unge sangskrivere/komponister indenfor i maskinrummet sammen med professionelle artister, også har som mål at inkludere semiprofessionelle arrangører og producenter i udviklingen og driften af forløbet.

Til forløbet udvælges der 8-10 talenter. Under forløbet møder talenterne etablerede sangskrivere, fra hvem de lærer om skriveprocessen, skriver sange og afslutter i et koncertformat med eget sangmateriale – sammen med deres undervisere.

Visionen for Lydkanten er at skabe en permanent, nordjysk platform med fokus på original sangskrivning.

2014:  Her gennemførte 8 unge sangskrivere forløbet – de har alle fortsat deres arbejde med musik og sangskrivning efter forløbet. Af deres efterfølgende aktiviteter kan nævnes: Indspilning, udgivelser, big band-arrangementer af deres kompositioner, koncerter og TV-optrædener.

2016:  Forløbet gennemførtes sammen med Kulturalliancen – et samarbejde mellem Hjørring- og Frederikshavn Kommune. Talentholdet bestod af 10 unge fra Hjørring, Frederikshavn/Sæby, Brønderslev, Aalborg og Nykøbing Mors.

2017: Forløbet blev gennemført med 9 unge, som foruden to sangskriver-weekender også blev coachet i stageperformance af førende scenecoach, Kristian Koch. Koncertformatet blev var mere ambitiøst, og de unge spillede både på Skråen i Aalborg, Vendsyssel Teater i Hjørring og i Det Musiske Hus, Frederikshavn.

2019: Gennemført med et fokus på bands. 14 deltagere. Denne gang blev forløbet som noget nyt afsluttet med en showcase, hvor branchefolk fra hele landet var inviteret og kom for at give feedback. Deltagerne fik mulighed for at skabe nye kontakter og relationer.

Aktivering af de regionale professionelle og talenterne

Vi spiller et helt album fra perioden ’69 til ’79. Hver gang med nyt band af nordjyske musikere – og med et hold unge talenter, der kommer ind i en professionel produktion. Publikum præsenteres for en unik og særligt musikoplevelse.

”Album”

Koncertformat, hvor et kendt musikalbum opføres af lokale/regionale professionelle musikere. Formål: at hylde de musikere, der bor her og som prøver at leve af musikken. “Album” har også til formål at præsentere musikken for publikum i en ny ramme: At lytte til en kunstners værk, valg af numre og rækkefølge. “Album” drives af de involverede musikere, og produceres af Det Musiske Hus sammen med Stubhuset, Jammerbugt Kulturcenter og Alfa. Eksterne fondsmidler samt koncertindtægter udgør grundfinancieringen.

Musik export

Danske artister, med ambitioner om at præsenteres deres musik i hele Norden – mødes med kolleger og branchefolk til koncertdage og talks.

Nordic SPOT

I et samarbejde med ROSA, afprøver Det Musiske Hus et format, hvor artister, bureauer, branchefolk og musikkøbere inviteres til koncertdage med mulighed for at opleve nordiske artister live. Målet er at skabe et format, der kan være med til at nordiske artister bliver naturlige bookinger på spillestederne i vores søsterlande.

Nordjysk originalmusik på tour

10 koncerter hvert år – på spillesteder rundt om i Nordjylland. Live&Lokalt inviterer Nordjyske sangskrivere og komponister – og tilbyder mulighed for at spille live med et fast, tour-band, bestående af herboende, professionelle musikere. Koncerterne skal være med til at synliggøre den lokale, originale, rytmiske musik.

Nordjysk, originalmusik på scenerne

10 koncerter hvert år  skal være med til at skabe mere kontakt mellem nordjyske artister, spillesteder, professionelle musikere – og publikum. Live og lokalt er et koncertprojekt på den rytmiske musikscene i Nordjylland. Der er mange talentfulde artister og sangskrivere, der fortjener mere plads i nordjydernes bevidsthed. Koncertturneen er udviklet i et samarbejde mellem de 3 regionale spillesteder: Spillestedet Thy, Studenterhuset, Det Musiske Hus samt Kulturhuset i Arden. Men det er ikke de store spillesteder, der afvikler koncerterne. De små, lokale foreningsdrevne spillesteder har nogle oplagte muligheder for at præsentere lokale sangskrivere og et lokalt musikmiljø – og samtidig udvikle kontakt og samarbejdet med det professionelle musikmiljø i Nordjylland.

Op på beatet!

Der findes ikke en egentlig scene for rap- og hip-hopmusikken i Nordjylland. Men ude omkring, sidder de, og laver rim og beats. Det prøver vi nu at samle…

FLOW

Formatet er et ønske om at give den lokale rap og hip-hop en mulighed for at møde publikum på hjemmebanen. Indbygget i formatet er, at musikerne skal arbejde sammen og performe med et liveband, der er sammensat specielt til koncerten. For artisterne er der mulighed for øveweekends med band, medvirken i PR og stor indflydelse på program og afvikling. FLOW drives af frivillige og Det Musiske Hus.

Metal i Maskinhallen

Lokal Metalfestival, der drives af frivillige. Nogle er musikere, der har spillet metal i mange år – og nogle er fans af de mange stilarter. Sammen er de bookere og afviklere på festivalen – og sammen med Det Musiske Hus  er de arrangører. Den lokale Eventteknikeruddannelses skolepraktikordning laver lys og lyd.

“Hammer Smashed Face”

Brugerdrevet metalfestival. Som et direkte resultat af spillestedets kommunikationsstrategi har to lokale arrangører henvendt sig ift. at ville skabe en festival for metalrock i Nordjylland. Der afholdes en pilotfestival marts 2016 – der forhåbentlig kommer til at danne grundlag for et permanent festivalkoncept. Finansiering af festivalen er delt mellem Det Musiske Hus og arrangørernes egenfinansiering via puljer og fonde.

Koncertsamarbejde med Musikskolen

5-8 gange om året inviterer vi folkeskoleelever, talentklasser og andre unge til gratis koncert og workshop med bands og artister fra hele verden. Det fremmer almen forståelse for andre kulturer og musikgenrer – og det giver et kreativt frirum for både de unge og artisterne.

“Musik fra alverdens lande”

Det gode samarbejde mellem regionalt spillested og Musikskolen har resulteret i mange projekter – og et af de gennemgåden er dette, hvor vi 5 til 8 gange hvert år præsenterer musik, der repræsenterer andre kulturer, temaer, folkeslag og instrumenter. Talenklasseelever deltager i workshops med musikerne – og folkeskolens elever er inviteret til koncerter.

International Accordion Festival

Harmonikaen opleves ofte på græsmarker og telte til træf. Vi ønsker med Squeezebox at invitere instrumentet, musikerne, musikken og publikum indenfor på spillestedet for at vise, hvodan den kan lyde, når den møder nye genrer og nye kulturer. Squeezebox er en del af PULS-programmet.

Squeezebox

Udvikling af en international, genrebred musikfestival med harmonikaen i centrum. I Danmark og Norden har vi en lang tradition for harmonikamusik – men som genre er den udfordret og stigmatiseret. Ved at skabe en festival med harmonika/accordion som det gennemgående instrument, håber vi at kunne vise den frem i alle mulige musikalske genrer – og samtidig servicere et stort og trofast publikum fra hele skandinavien – samt skabe et nyt publikum. Der arbejdes med etablering af en forening under festivalen samt en professionel organisatorisk ramme i samarbejde med ledende, nordiske organisationer og musikmiljøer. Festivalen er som koncept helt nyt i Danmark – og det forventes, at ideen offentliggøres ultimo 2016 med koncerter og invitation af interessenter og samarbejdspartnere fra hele norden. Det forventes, at første festival afvikles i sensommeren 2017.

Afprøv dit materiale

En professionel trio er klar en gang om måneden – og er man lokal musiker/sangskriver, så kan man komme forbi for at få testet dagsformen og sine sange foran et publikum.

OpenMic – som “over there”

Live – og foran et rigtigt publikum. Sådan er OpenMic. Traditionen tro åbner værts bandet med tre sange, og derefter kommer aftenens kunstnere på. Hver kunstner spiller 20 min. Konceptet gennemføres i samarbejde med Janus Bechman og Morten Sidenius. Og lokalt er det et samarbejde mellem regionalt spillested og Musikskolen Frederikshavn.

”De fem nye”

Genrebredt koncertkoncept, kurateret og afviklet i samarbejde med lokale unge. ”De fem nye” fungerede som spillestedets testcenter for arrangørtalenter og afviklere. Samtidig var koncerterne med til at løfte niveauet og antallet af små og smalle koncerter – specielt rettet mod unge. Koncerterne kørte i fem sæsoner – og med stigende kvalitet og deltagelse fra lokale unge. I tredje sæson var konceptet allerede så langt, at budget, kontraktarbejde og fordeling af vagtplaner lå hos de unge arrangører. Det regionale spillested/Det Musiske Hus var garant for kvalitet og afvikling ift. kunstnere – men det var de unge, der var i front – både afviklingsmæssigt og på PR-siden.

 

“Frederikshavn Bluesfestival”

Blues fra hele verden. Spillestedet er fra 2012 blevet vært og medarrangør af Frederikshavn Bluesfestival. Det er en festival, der har præsenteret navne som Peter Green, Gary Moore, Johnny Winter, Walter Trout, Imelda May, Ruthie Foster, Kenny Wayne, Shepherd, Diunna Greenleaf, Thorbjørn Risager, Mike Andersen. En festival, der trækker publikum fra hele skandinavien, og som giver spillestedet og Nordjylland omtale nationalt og internationalt.

 

Vi skal som spillested ikke bare være her – vi skal være aktivt opsøgende og fungere som profesionelle og interesserede partnere.

 

DMH udvikler og gennemfører:

Nationale partnere
Aktiv deltagelse gennem møder og arbejdsgrupper i Dansk Live: Netværk og musikpolitisk organ for spillesteder og festivaler i Danmark og DKK, Danske Koncert og Kulturhuse. Desuden kontakt til- og videndeling med diverse nationale organisationer og videnscentre. Fx KODA, DMF, PROMUS og ROSA.

Regionalt: Fem Scene Samarbejde
Et allerede etableret nært og åbent samarbejde mellem fem nordjyske scener, fordelt på fem forskellige kommuner i Nordjylland (tidl. omtalt under projektet “Efterklang”). Det er et erfaringsnetværk, hvor vi deler viden og udfordringer og inspirerer hinanden. Det er et samarbejdsforum, hvor vi i fællesskab kan udvikle projekter. Det er et bookingforum, hvor vi på sigt kan være fælles om at præsentere musikprogrammer. Netværket er åbent for andre spillesteder i Nordjylland.

Regionalt: Festivalersamarbejde
Udviklet relationer og samarbejdsmuligheder med lokalsamfundets etablerede festivaler. Fx. Tversted Jazzy Days, Skagen Festival, Sæby Jazzfestival, Under Trappen, etc. Samt bistå nye festivalarrangører med viden og kompetence ift. opbygning, økonomi og afvikling.

Lokalt: Musikaktører
Udviklet relationer og samarbejdsmuligheder med lokalsamfundets spillesteder og musikarrangører. Fx Freddy’s, Jazzforeningen Malurt, Lønstrup Biocafé, Skolegade 4 Hjørring, Sømandskirken Hirtshals, Kappelborg, BASaren Brønderslev, PixlArt Østervraa. En række arrangementer med nogle af disse lokale aktører er allerede afviklet og andre er under udarbejdelse.

Lokalt: Øvemiljøer
Udviklet relationer og samarbejdsmuligheder med de lokale musik- og øvemiljøer. Fx Maigaarden, Sæby Bigband og musikskolerne.

 

Samtidig gør vi det her:

BESLUTTEDE UDVIKLINGSAKTIVITETER 2017-2020

Maskinhallen / Brugerdrevet spillested.

Publikumsudviklingen opstår ikke (alene) gennem de institutionelle rammer – men vokser også ud af de brugerinvolverende og brugerdrevne aktiviteter. Spillestedet ønsker at udvikle en ekstern scene, der er brugerdrevet. Brugerne skal eksempelvis selv stå for: Programlægning, booking, PR, vagtplaner, afvikling og publikumshåndtering. Det skal foregå i rammer udenfor Det Musiske Hus, der appellerer til et yngre publikum og som gerne må indeholde andre kulturelle aktiviteter, der henvender sig til en skabende brugergruppe. Det Musiske Hus sørger for at sikre sammenhæng til visionen for det regionale spillested.

Regionalt spillestedssamarbejde / Musik ud i landsdelen/regionen

De tre nordjyske, regionale spillesteder: Det Musiske Hus, Spillestedet Thy og Studenterhuset Aalborg vil i perioden arbejde på at bringe musik ud af spillestederne, og ud i landsdelen. Fokus vil være at præsentere musik, hvor der typisk ikke er tradition for at afholde koncerter. Alt fra herregårde, fabriksbygninger til forsamlingshuse i mindre byer, i shelters eller andre steder hvor der typisk ikke vil være en tradition for koncerter vil komme i betragtning. Der vil være fokus på at etablere samarbejder med eksisterende arrangører, men også at lave koncerter i samarbejde med mindre lokalsamfund. Og der kan blive tale om små turneer som understøtter allerede planlagte projekter eller tale om enkelte koncerter.

Vision for Det Musiske Hus

Det Musiske Hus (DMH) skal være et synligt og inkluderende spillested, der orienterer sig mod musikaktørerne, musik- og øvemiljøerne og de professionelle musikere i vores landsdel.

DMH skal være et spillested, der samarbejder med- og understøtter de aktører på musikområdet i regionen, der selv ønsker at skabe nye rammer for musikken, talentet og publikum.

DMH skal forblive – og øge sin rolle som – Vendsyssels vigtigste koncertsted, der præsenterer rytmisk musik gennem et genrebredt program med nye- og etablerede kunstnere fra ind- og udland – overfor eksisterende og nye publikumstyper.

 

Spillestedets formål

Det Musiske Hus skal være et synligt, åbent og genrebredt, rytmisk spillested, som gennem samarbejde og talentprogrammer udvikler den regionale, rytmiske musik og musikmiljøer.

Aktuelle politiske målsætninger

Som regionalt spillested i perioden 2017-2020 vil Det Musiske Hus være omfattet af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks mål og visioner for de regionale spillesteder i hele landet:

Mål

Målet med de regionale spillesteder er at formidle, præsentere, profilere og udvikle det rytmiske musikliv lokalt, regionalt, nationalt og internationalt.

 

Det Musiske Hus vil desuden være omfattet af målsætninger, fastsat af Frederikshavn Kommune:

Følgende målsætninger for det regionale spillested / Det Musiske Hus, er hentet fra Rammeaftale og Samarbejdsaftale (Sags ID EMN-2015-00716) mellem Hjørring og Frederikshavn Kommuner, der beskriver det fælles samarbejde: Kulturalliancen, der er et tværkommunalt kultursamarbejde, der har til hensigt at styrke kulturlivet og den regionale sammenhængskraft.
Om musikområdet, skrives der i samarbejdsaftalen:
Frederikshavn og Hjørring Kommunes overordnede mål med samarbejdssaftalen er:
* at støtte det lokale koncertudbud, primært fra den danske musikscene
* udvikle viden og rammer indenfor vækstlag, upcoming bands, øvefaciliteter, netværk og events
* at fastholde og udvikle områdets talentarbejde og tiltrækningskraft
* at placere området som et fyrtårn i regionen og bidrage til publikumsudvikling på koncertområdet

Aktuelle muligheder og udfordringer

Det Musiske Hus ønsker i den kommende bevillingsperiode at skærpe sin profil som Vendsyssels og Nordjyllands talentudviklingsplatform indenfor rytmisk musik.
Det vil vi sikre gennem følgende strategiske fokusområder:

Som producerende spillested, ønsker Det Musiske Hus at fokusere på at udvikle talentprogrammer for musikere og arrangører. Fødekæden for den professionelle musiker og arrangør starter her: I folkeskolen, på Musikskolen, i øvelokalet – og på det lokale spillested. At designe og præsentere talentprogrammer ser vi som helt afgørende for på langt sigt at fastholde og øge interessen for rytmisk musik i vores område – og for at skabe indgangen til en professionel karriere for en ung artist eller arrangør. Udvikling af talentprogrammer, coachingforløb og læringskoncepter skal være et af spillestedets væsentligste aktivitetsområder.

Som samarbejdende spillested, har Det Musiske Hus indenfor de seneste år taget initiativ til en række forløb med andre spillesteder, musikaktører og musikere fra hele Nordjylland. De kompetencer, vi som spillested har, vil vi have ud at arbejde andre steder – ligesom de scener, vi råder over, skal gøre endnu mere tilgængelige for eksterne aktører. Over de næste fire år ønsker spillestedet, så at sige, endnu mere at “åbne sig mod lokalsamfundet” – en kommunikationsstrategi er allerede igangsat, der opfordrer eksterne aktører til at tænke med-, foreslå- og afvikle egne ideer med udgangspunkt i den rytmiske musik – i samarbejde med det regionale spillested.

Som udviklende spillested har Det Musiske Hus gennem alle årene haft tæt tilknytning til Eventteknikeruddannelsen EUC Nord, Frederikshavn (eneste eventteknikeruddannelse udenfor København), der uddanner lys- og lydteknikere til koncerthusene i Danmark (og udlandet). Med Det Musiske Hus’ status som regionalt spillested er kontaktfladen til uddannelsen øget. Det har blandt andet medført udviklingssamarbejde om koncertformater, praktikforløb, uddannelsesaftaler og branchemøder for aktører og spillesteder. Der er enighed om, at samarbejdet udvikler både spillested og eventteknikeruddannelse – og samarbejdet er i vækstlagene med til at professionalisere koncertafvikling for lokale arrangør- og musiktalenter. Samarbejdet er også med til at profilere spillestedet, da eleverne anvender spillestedets scener og huse til undervisning og til de afsluttende eksamensopgaver, hvor spillestedsledere (elevernes arbejdsgivere) fra Danmark og Norden deltager under eksaminationer. Samarbejdet med de lokale uddannelser skal over de næste fire år understøtte spillestedets synlighed, talentarbejde, publikumsudvikling og koncertafvikling.

I korte træk ser vi følgende muligheder og potentialer for Det Musiske Hus som regionalt spillested:
1: TALENTER: Udvikling af talenter på scenen, med fokus på sangskrivning, sceneoptræden, ledelse og karriere. Der er fokus på at afprøve og forme talentet – ligesom økonomi og planlægning indgår som væsentlige begreber.
2: KONCERTFORMAT: Udvikling af nye koncertformater med fokus på involvering af lokale arrangører, lokale musikere, supplerende kunstarter og relevante uddannelsesinstitutioner. Her skaber vi benspænd for musikken og udvider oplevelsesrummet for publikum: På egne scener og på scener rundt om i regionen.
3: PROGRAM: Præsentation af genrebredt musikprogram, udvikling af en brugerdreven musikscene og skabelse af en inkluderende og eksperimenterende læringsplatform for lokale musikarrangører.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Det Musiske Hus er Vendsyssels største venue for rytmisk musik. Som spillested når vi ud til omkring 200.000 mennesker i vores lokalområde: Frederikshavn, Sæby, Skagen, Hirtshals, Hjørring, Dronninglund, Brønderslev – for at nævne de største byer. Gennem de seneste to perioder har spillestedet via udvidet markedsføring og koncertoplevelser fået en plads på Nordjydernes liste over foretrukne koncertsteder. 42% af vores billetkøbere er bosiddende udenfor Frederikshavn Kommune.

Nordjylland har brug for et professionelt spillested, som er nytænkende og som kan præsentere et bredt, genremæssigt program – samt sikre udvikling i vækstlaget. Et spillested, der formår og forpligter sig til at tænke bredt og nå publikummer i flere kommuner og byer i nærområdet. Og et spillested, der kan tilbyde forskellige scener med plads til alt fra den lille intime koncert – til de store, internationale navne.

Spillestedet råder over tre venues, der hver især tilbyder artisten og gæsten koncertoplevelser, tilpasset genrer, publikumsantal, oplevelse, service og økonomi. Det giver en god dynamik i forhold til konceptudvikling, publikumsoplevelser, booking af artister og afvikling af koncerter.

Koncerter

Du kan opleve ca. 70 koncerter hvert år. Alt fra de helt små intime oplevelser til store internationale navne. Vi sætter koncerterne op på tre venues: Maskinhallen, Det Musiske Hus og Arena Nord. Hvert venue har sine særlige kvaliteter: Maskinhallen med de rå vægge – DMH med 900 ståpladser eller 400 røde sæder – og Arena Nord, hvor vi lægger de helt store koncerter med festivalstemning og ekstra service.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Jens Ole Hvid Amstrup

Musik- og Udviklingschef

PROJEKTER OG NETVÆRK


TEMPI

ROSA

Return to top of page