Skip links

LiveMusik i folkeskolen – et 4 årigt udviklingsprogram

Livemusikken og musikfaget skal have en større plads elevernes hverdag i folkeskolen.  

Med dette afsæt er et samarbejde mellem det regionale spillested, Frederikshavn Kommunes skoleforvaltning og Musikskolen sat i gang.

En visionsgruppe er nedsat – og gruppen har arbejdet i 2019 på at skabe rammerne for samarbejdet – det er den tekst, som du nu er igang med at læse. 

I visionsgruppen deltager følgende: 

>> Spillestedsleder , skoledistriktsleder, skoleledere, musiklærere, musikskoleleder og undervisere fra musikskolen 

Dette partnerskab har udarbejdet denne hensigtserklæring, der indeholder rammerne for en fireårig, fælles indsats. 

  

Indsatsen har følgende værdigrundlag, der pædagogisk, kunstnerisk og ledelsesmæssigt underbygger spillestedets og visionsgruppens blik på de aktiviteter, som vi i fællesskab ønsker at sætte i gang: 

 

AT MÆRKE MUSIK
Livemusikken skal være mere til stede i de unges liv. De skal opleve flere koncerter, møde musikere og udøvende, der spiller, fortæller og tager de unge med. Musikken skal inspirere til drømme, hvor de kan give sig hen og blive opslugt. Og musikken skal inspirere til det konkrete, den er nemlig også uddannelse og et fremtidigt arbejde. Ikke alle ønsker at stå i spotlight – flere skal se muligheden i fx at stå bag lyspulten eller sidde med ansvar for at fortælle om koncerten eller være en af dem, der er værter og viser publikum på plads. 

AT SKABE KUNST
Musikken er, som alle andre kunstarter, et frisættende rum med en æstetisk kapacitet. Musikken inviterer til formidling, samskabelse, udvikling af egen identitet og den er en mulighed for at tilegne sig kompetencer, der mangfoldiggør ens perspektiv  verden. Derfor skal musikken være de unges egen – den er original. Den skal tage udgangspunkt i de unges egne liv. De skal mærke hvordan skabelsesprocessen sætter dem i en position, hvor de kan udtrykke deres følelser, tanker og billeder af verden. Og omsætte det til et musikalsk format, der kommunikerer – og engagerer andre unge. 

AT ELSKE SIT FAG
Det er også at møde en voksen, der vil dig – og ser dig. En voksen, der har passion og energi til at skabe rammer og skabe tilpas frihed til, at den unge tør møde verden trygt og nysgerrigt. Derfor skal musiklærerne inviteres til nye fællesskaber, hvor de sammen kan inspirere hinanden til at tilrettelægge forløb og skabe rum, der understøtter de unges møde med musik og kunst. Her møder lærerne også ny viden udefra, der sætter perspektiv på kunst og musik som undervisningsfag og præsenterer konkrete værktøjer til brug i klasselokalet med fokus på blandt andet at skrive ny musik og fremføre den.  

 

Med afsæt i disse værdier, er det vores hensigt at udarbejde en 4 års plan – der, som eksempel, kan indeholde følgende typer aktiviteter: 

>> Etablering af netværk for musiklærere i folkeskolen 

>> Gennemførelse af kurser, netværksmøder, og udviklingsdage for lærere 

>> Sikre lærernes deltagelse i udvikling af de pædagogiske og didaktiske felter 

>> Etablering af ny, inkluderende musikundervisningskoncept med fokus på original sangskrivning og komposition  

>> Gennemførelse af en årlig musikfestival på spillestedet for unge-/børnebands fra alle kommunens folkeskoler  

>> Afholdelse af festival-event på hver enkelt skole forud for musikfestivalen  

>> Udvikling af et tilvalgsforløb for elever, der på spillestedet undervises i koncertformater, teknik og publikumshåndtering – og afvikler koncert som “eksamen”. 

>> Tilbyde livekoncerter ude på folkeskolerne med professionelle artister og musikere fra de lokale talentmiljøer 

>> Tilbyde koncertoplevelser på spillestedet med større, professionelle artister 

 

PROJEKT-ÅR 

År 1 

Etablering, med fokus på at: 

>> skabe netværk 

>> øge viden i fællesskab 

>> sætte rammer for udvikling af musikundervisningen og børns møde med livemusikken 

Afholdelse af PLAY-festival på spillestedet 

Livekoncerter på spillestedet med professionelle artister 

 

År 2 

Afprøvning af: 

>> musikundervisning med original sangskrivning 

>> Samarbejdsrelationer og fælles projekter 

 Afholdelse af PLAY-UP event på alle skoler 

Afholdelse af PLAY-FESTIVAL 

Livekoncerter på spillestedet med professionelle artister 

Livekoncerter på skolerne med professionelle artister 

 

År 3 

Evaluering af- og beslutning om  

>> model for musikundervisningen 

>> kursusvirksomhed for netværket 

Afholdelse af PLAY-UP event på alle skoler 

Afholdelse af PLAY-FESTIVAL 

Livekoncerter på spillestedet med professionelle artister 

Livekoncerter på skolerne med professionelle artister 

 

År 4 

>> Musikundervisning udrullet 

Afholdelse af PLAY-UP event på alle skoler 

Afholdelse af PLAY-FESTIVAL 

Livekoncerter på spillestedet med professionelle artister 

Livekoncerter på skolerne med professionelle artister 

 

Jens Ole Amstrup
Spillestedsleder
Det Musiske Hus                          
     

Gert Nygaard
Distriktsleder
Frederikshavn Kommune                             

Thomas Albæk Jacobsen
Musikskoleleder
Musikskolen
Frederikshavn Kommune

 


/ Frederikshavn 5. februar 2020 

 

 

Return to top of page