Nordic Ink Festival 

Artists_banner

INK_web_filer1

DK – Menneskets trang til at udsmykke sig Mennesker har igennem årtusinder brugt deres krop som lærred for fortællinger. Tatoveringer er en kunstform med mange udtryk og formål og har altid haft stor rituel, religiøs og kulturel betydning. Skandinavien var der tidligere mange fordomme forbundet med tatoveringer, men i dag er de en del af populærkulturen og genstand for stor interesse og beundring. Den personlige fortælling og det æstetiske og dekorative aspekt ved tatoveringer er i dag den primære grund til at blive permanent udsmykket, og som med al kunst, er det kun fantasien der sætter grænser.

NO – Menneskets trang til å utsmykke seg I tusenvis av år har mennesker brukt kroppen som lerret for fortellinger. Tatovering er en kunstform med mange uttrykk og formål, og har alltid hatt stor rituell, religiøs og kulturell betydning. I Skandinavia var der tidligere mange fordommer knyttet til tatovering, men i dag er det en del av populærkulturen og gjenstand for stor interesse og beundring. Den personlige fortellingen og det estetiske og dekorative aspektet ved tatoveringer er i dag den viktigste grunnen til at folk vil bli permanent utsmykket – og som med all kunst er det bare fantasien som setter grenser.

SV – Människans lust att smycka sig Människor har under årtusenden använt kroppen som en slags målarduk för berättelser. Tatueringar är en konstform med många uttryck och syften och har alltid haft stor rituell, religiös och kulturell betydelse. I Skandinavien fanns det tidigare många fördomar förknippade med tatueringar, men i dag är de en del av populärkulturen och föremål för stort intresse och beundran. Den personliga berättelsen och den estetiska och dekorativa aspekten med tatueringar är i dag den huvudsakliga anledningen till att bli permanent utsmyckad – och som med all konst är det bara fantasin som sätter gränser.

INK_web_filer2

DK – En af Verdens bedste tatovører Yomico Moreno er fra Venezuela og arbejder i dag over hele verden. Yomicos rejse mod at blive en af verdens mest respekterede og ærede tatovører, begyndte i hans hjemby Valencia i år 2003. Her blev han introduceret til en verden af farver og mønstre, som øjeblikkeligt greb ham. I årene efter forfinede han sin teknik i Schweiz og Caracas, men det var først, da han vandt førstepladsen i en prestigefyldt kategori ved ”International Convention of Denmark”, at hans karriere for alvor tog fat.
Yomico har tidligere deltaget i Nordic Ink, en festival for verdens bedste.

NO – En av verdens beste tatoverere Yomico Moreno er fra Venezuela og arbeider i dag over hele verden. Yomicos ferd mod at blive en av verdens mest respekterte og ærede tatoverere, begynte i hjembyen hans, Valencia, i 2003. Her blev han introdusert til en verden av farger og mønstre, og ble øyeblikkelig grepet. I de følgende årene raffinerte han teknikken sin i Sveits og Caracas, men det var først da han vant førsteplassen i en prestisjefylt kategori ved ”International Convention of Denmark” at karrieren hans tok av for alvor.
Yomico har tidligere deltatt i Nordic Ink, en festival for de beste i verden.

SV – En av världens bästa tatuerare Yomico Moreno kommer från Venezuela och arbetar i dag över hela världen. Yomicos resa mot att bli en av världens mest respekterade och hyllade tatuerare började i hans hemstad Valencia år 2003. Här blev han introducerad för en värld av färger och mönster som ögonblickligen fångade hans intresse. Under åren därefter förfinade han sin teknik i Schweiz och Caracas, men det var först då han vann första priset i en prestigefylld kategori vid ”International Convention of Denmark” som hans karriär fick fart på allvar.
Yomico har tidigare deltaget i Nordic Ink, en festival för världens bästa.

Fællesbanner_ink_brew2

Vi er nu klar til endnu en udgave af NORDIC INK FESTIVAL d. 28.-30. oktober 2016 i Arena Nord.

Vi har tatoveret NORDIC INK FESTIAL ind i bevidstheden hos et stort publikum, og det vil vi gøre igen i år – for 6. gang!

I tre fantastiske dage vil Arena Nord lægge scene og stande til et kunsthåndværk, som har chokeret, forarget og betaget folk i årtusinder.

Er du også klar til årets hyggeligste – NORDIC INK FESTIVAL 2016?

PROGRAM
FREDAG den 28. oktober 2016
16.00: NORDIC INK FESTIVAL ‘16 ÅBNER – v/Jøden
16.00: Pinstripe live på Nordic Ink Festival-scenen
18.00: DJ musik
19.00: Modeshow af Dixieland
20.00: Best Weird Tattoo
21.00: Best Tattoo of the Day – Fredag
22.00: Dørene lukker
22.00: Afterparty på Nordic Brew Festival-scenen – Billiteers
24.00: Afterparty lukker

LØRDAG den 29. oktober 2016
12.00: Dørene åbner – v/Lisbet Østergaard
13.00: Best Feminine Tattoo
14.00: Best Traditional Tattoo
15.00: Mode show af Dixieland
16.00: Best Neo-traditional Tattoo
17.00: Best Color Tattoo
18.00: DJ musik
19.00: Modeshow af Dixieland
20.00: Best Black and Grey Tattoo
21.00: Best Tattoo of the Day – Lørdag
22.00: Dørene lukker
22.00: Afterparty på Nordic Brew Festival-scenen -Muleskinners
24.00: Afterparty lukker

SØNDAG den 30. oktober 2016
10.00: Dørene åbner – v/Jøden
11.00: Best Oriental Tattoo
12.00: Best Realistic Tattoo
13.00: Best Cover-up Tattoo (husk foto af oprindelig tattoo)
14.00: Best Tattoo of the Day – Søndag
15.00: Best Tattoo of the Show
16.00: NORDIC INK FESTIVAL ‘16 LUKKER

Konkurrencer

Vi har løbende kåringer under festivalen, hvor vinderne indenfor 15 prestigefyldte kategorier bliver fundet, og vinderne får uddelt diplomer og trofæer. Vi har et erfarent dommerpanel, der vil sikre, at det hele forløber efter alle kunstens regler. Få mere information omkring kategorier, regler, dommerne mv. på arenanord.dk og Facebook.

Musik og underholdning

Under hele Nordic Ink Festival vil der være forskellige interessante indslag og god musik, som skaber en fed stemning og holder humøret højt.
Hold dig opdateret på arenanord.dk og Facebook.

Konferencier

Vi er stolte af at kunne præsentere vores to dygtige og ikke mindst tattoo-erfarne konferencier JØDEN og LISBETH ØSTERGAARD! De har begge tidligere deltaget på Nordic Ink Festival til stor glæde for alle deltagere. Med dem på scenen er den gode underholdning i hus!

 

We are now ready for yet another edition of Nordic Ink Festival the last weekend of October the 28.-30.th 2016 Arena Nord, Frederikshavn.

We have tattooed NORDIC INK FESTIVAL into the consciousness of a large audience, and we intend to do it again this year for the 6th time!

For three great days Arena Nord will host the scene and booths for a handcraft, which has shocked, disgusted and fascinated people for millennia.

Are you also ready for this year’s friendliest – NORDIC INK FESTIVAL 2016?

PROGRAM

FRIDAY OCT. 28th 2016
16.00: NORDIC INK FESTIVAL ‘16 Opens – by Jøden
16.00: Art Fusion live at stage – Pinstripe
18.00: DJ music
19.00: Fashion Show by Dixieland
20.00: Best Weird Tattoo
21.00: Best Tattoo of the Day, Friday
22.00: Doors closes
22.00: After Party at Nordic Brew – The Billiteers
24.00: After party closes

SATURDAY OCT. 29th 2016
12.00: Doors open – by Lisbeth Østergaard
13.00: Best Feminine Tattoo
14.00: Best Traditional Tattoo
15.00: Fashion show by Dixieland
16.00: Best Neo Traditional Tattoo
17.00: Best Color Tattoo
18.00: DJ music
19.00: Fashion show by Dixieland
20.00: Best Black and Grey Tattoo
21.00: Best Tattoo of the Day Saturday
22.00: Doors closes
22.00: After Party at Nordic Brew – Muleskinners
24.00: After party closes

SUNDAY OCT. 30th 2016
10.00: Doors open – by Jøden
11.00: Best Oriental Tattoo
12.00: Best Realistic Tattoo
13.00: Best Cover-up Tattoo (remember photo of original tattoo).
14.00: Best Tattoo of the Day Sunday
15.00: Best Tattoo of the Show
16.00: NORDIC INK FESTIVAL ‘16 Closes

 

Music and entertainment

Throughout the entire Nordic Ink Festival there will be various interesting features and good music, which creates a good atmosphere and keep your spirits high. Stay tuned to arenanord.dk and facebook.

Competitions

Throughout the festival there will be competition and the winner will receive diplomas and trophies. We have an experienced panel of judges who will ensure that everything proceed according to the rules. Get more information about categories, rules, judges etc. on arenanord.dk and Facebook.

Conferencier

We are proud to present our two skilled and highly tattoo – experienced conferencier JØDEN and LISBETH ØSTERGAARD!
They both previously participated in the Nordic Ink Festival to the delight of all attendees. With them on stage the good entertainment is in the house!

 

To dygtige og ikke mindst tattoo-erfarne konferencier JØDEN og LISBETH ØSTERGAARD.

Two skilled and highly tattoo – experienced conferencier JØDEN and LISBETH ØSTERGAARD!

Konfrencier

 

 

 

Del

logobillede_Ink2016_arenanord_web

Pakketilbud3_2016_arenanord

 

se_tattovøerne

 

132334415798

Logo_vintage_arenanord